Presentation - Press

 ''den 30 september öppnar I Staden växer ett fällt på Malmö Konsthall.det är en av de största grupputställningar som gjörts på konsthallen på senare tid med verk av et 50-tal konstnärer från Malmö konstscenen.I utstälning speglas den kraft och energi som finns i stadens konstliv, dess dragningskraft på konstnärer att komma till Malmö och stanna kvar här, konstens egensinnighet och integritet, och dess nätverk av alternativaoch konstnärsdrivna utstöllningsmöjligheter. De kollektiva krafterna som skapar förutsättningar för konstnärer att verka i staden Malmö uppmärksammas: en unik kollegial konstnärlig och organisatorisk situation som ger ringar på vattnet utanför stadens gränser och utanför konstens sedvanliga rum.

I Staden växer ett fällt blir en myllrande och rik presentation där konstnärer ut olika generationer och med olika uttryck deltar, och en möteplats för de olika parallella scener och grupperingar som finns i staden och dess publik. Uttrycken växlar mellan måleri skulptur och fotografi, till installationen, konceptuella uttryck liksom verk med politiska och sociala förtecken.''

Myneswdesk.com

Curatorer : Mats Stjernsted  - Malmo konsthall -   https://malmokonsthall.se/

                    Elena Trotzi - Signal Malmö -  http://www.signalsignal.org/

                    Emily Fahlem och Asrin Aidari -Mint Stockholm https://m-i-n-t.se/

 


This fall, Malmö Konsthall opens one of its largest group exhibitions in later years, featuring Malmö-based artists and the city’s dynamic art scene. The exhibition in the City Grows a Field contains works by 50 artists from different generations showcasing many artistic expressions. This teeming and rich presentation reflects art’s tenacity and integrity and the collective forces that create unique conditions for artists to work in Malmö.

The exhibition reflects the dynamic energy of the city, its attraction for artists to move to Malmö and stay there, the tenacity and integrity of art, and its network of alternative and artist-run exhibition spaces. The collective forces that create the conditions for artists to work in Malmö are highlighted: a unique collegial, artistic, and organizational situation that creates ripples on the water outside the city’s borders and the established art institutions.

In the City Grows a Fields a teeming and rich presentation with artists from different generations, working in different media and with various artistic practices. It is a meeting place for the different alternative scenes and collectives that exist in the city and its audiences. The exhibition includes a multitude of techniques; painting, sculpture, and photography, installations and conceptual works, as well as political and social works.

The collective as an artistic practice is highlighted in the work ON-HOLD which includes about 20 artists in addition to the artist and initiator Johan Nahoj. Within the City Grows a Field, Malmö Konsthall takes a comprehensive approach to how to reflect the city’s art scene as well as how to expand the format and practice of making an exhibition. The exhibition spans over time and generations and includes artists born in the 1940s as well as the 1990s.

The exhibition is curated by the Director of Malmö Konsthall Mats Stjernstedt and curators Asrin Haidari, Emily Fahlén, and Elena Tzotzi, carried out with support from the Swedish Arts Council and The Society for the Preservation of Cultural Heritage and Green Parks in Malmö.


https://malmokonsthall.se/en/utstallningar/i-staden-vaxer-ett-falt/

https://sverigesradio.se/artikel/konsthallen-tar-temperaturen-pa-malmokonsten?fbclid=iwar0xgyedldsv_znopcw3sfjm3jy7sk5jcwn_zrcdhxhyqynu7revdbqtkme

https://www.omkonst.se/22-50-konstnarer-malmo-konsthall.shtml?utm_campaign=cmp_2947436&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email&fbclid=IwAR0Yf--RU-mTJ0s0gVtubVp9h-ht1WMm45X_EfDvGhvabcQC_Niw2MNAyoA

https://www.svt.se/kultur/malmo-konsthall-i-staden-vaxer-ett-falt-utstallning-konstnarer-samaneh-roghani-dennis-dahlqvist-sigrid-holmwood-johan-nahoj-astrid-goransson?fbclid=IwAR3ib0W9CczTrQViENddHFWlfbkH8-Uf0qMvcbe1XLu1SGTVeU8jhkqz4MU

http://flamman.se/a/malmos-konstscen-frodas-i-kollektiv-jordman?fbclid=IwAR2_UJOPiVX1dlD2TPGX669EFWX5X67zVz1ZgLmNsuU2VEyJS1AROjztLsU